Loopbaan-koersonderzoek

Het koersonderzoek (of loopbaanonderzoek, of loopbaankoersonderzoek)

Leuk werk vinden en houden,  produktief en ontspannen zijn – het lukt beter als je iets doet of nastreeft wat goed bij je past.

Om erachter te komen wat je echte wensen zijn, en die vervolgens te vertalen in een vitaliserend en haalbaar loopbaanperspectief, kun je bij mij een koersonderzoek doen.

Wat is een koersonderzoek?

Een koersonderzoek (of loopbaanonderzoek) is een begeleidingsprogramma om jouw meest vitaliserende loopbaanperspectief te achterhalen: datgene waar je echt voor wil gaan, waar je vitaal van wordt en wat je als zinvol ervaart.

Het koersonderzoek is in zijn oorspronkelijke vorm ontwikkeld door coach en opleider Adriaan Hoogendijk, bij wie ik destijds ook de opleiding tot loopbaanadviseur heb gevolgd. De methode is door tal van coaches met succes in de praktijk getoetst en in de loop der jaren steeds vernieuwd en aangepast. Ik ben ervoor gecertificeerd en heb inmiddels veel ervaring met het begeleiden van kandidaten die dit onderzoek doen.

De methode is uiteraard een middel, en geen doel op zichzelf; er blijft veel ruimte voor maatwerk. Ik leg ook eigen accenten. Zo is er bij mij – als dat zinvol en gewenst lijkt – extra aandacht voor ontspanning. Ook kunnen persoonlijke kwesties op bijvoorbeeld het vlak van relaties en identiteit aan de orde worden gesteld.

Hoe verloopt een koersonderzoek?
Een typisch koersonderzoek bestaat, afgezien van een vrijblijvend oriënterend gesprek, uit een reeks van zes gesprekken met een frequentie van om de twee à drie weken. Tussendoor maak je opdrachten uit een (eventueel digitaal) werkboek. Het gehele koersonderzoek duurt, onderbrekingen daargelaten, circa drie maanden.
Met als vertrekpunt een beeldende of geschreven biografie verbinden we verleden, heden en toekomst met elkaar. Daarbij staan we uitgebreid stil bij onder meer:
– kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
– (achterhaalde) overlevingsscenario’s
– belemmerende overtuigingen
– dat wat energie geeft en neemt
– jouw belangrijkste waarden
– wensen en verlangens voor de toekomst
– een persoonlijk actieplan om die toekomst in de gewenste richting te sturen!
Wat is het resultaat van een koersonderzoek?
Kerndoel van het koersonderzoek is om via zelfsturing je (werk)leven in overeenstemming te kunnen brengen met wat je hart je ingeeft. Ofwel: om te gaan doen wat echt bij je past. Dat mag je ook als resultaat verwachten. Uiteraard blijf je wel zelf verantwoordelijk voor de stappen die je na afloop zult gaan zetten.
Rapportage

Het koersonderzoek kan worden afgesloten met een rapportage van mijn hand waarin ik jouw ‘meest vitaliserende loopbaanperspectief’ verwoord en aanbevelingen doe voor de toekomst. Het is een recapitulatie van mijn kant. Soms zie ik tijdens het schrijven nieuwe verbanden, maar uiteindelijk gaat het steeds om de dingen die we samen hebben gevonden. In die zin is het zeker geen ‘advies’ volgens het diagnose-recept-model, maar meer een frisse samenvatting van ‘wat al op tafel lag’.

De rapportage is daarnaast ook bedoeld als naslagwerk voor de toekomst. Ook jaren later kan het de moeite waard zijn om compact na te lezen waar je op uit was gekomen toen je er een paar maanden, samen met je coach, echt voor was gaan zitten.

Als (ook) aan een werkgever moet worden gerapporteerd en teruggekoppeld, dan stemmen wij – coach en cliënt – hier eerst over af. Omdat tijdens het koersonderzoek zeer persoonlijke zaken aan de orde kunnen komen, geldt dat nooit meer aan anderen (werkgever, arts etc.) wordt prijsgegeven dan de cliënt wil.
Na afloop van het koersonderzoek
Na afloop van het koersonderzoek is aanvullende coaching mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van stress-hanteringjobmarketing of ten behoeve van een (verdere) outplacementprocedure.

[home]

FacebooklinkedinFacebooklinkedin