Adem – en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn

logo Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn

schema ‘bewuste zelfregulatie’ – een centraal begrip binnen de Methode Van Dixhoorn

Methode Van Dixhoorn voor adem- en ontspanningstherapie is een door de arts Jan van Dixhoorn ontwikkelde methode om tot ontspanning te komen. De methode wordt gebruikt door fysiotherapeuten en zangpedagogen maar bijvoorbeeld ook door psychologen of yogadocenten. Ik heb de driejarige opleiding in 2014 met succes afgerond.

Kenmerkend voor de methode is een groot aantal, vaak simpel lijkende, mini-instructies. Begeleider en cliënt gaan samen op zoek naar precies díe instructies (oefeningen) die daadwerkelijk tot ontspanning bij de cliënt leiden. Er is dus geen vast programma. Deze open benadering maakt het mogelijk om heel precies te kijken naar wat werkt bij jóu als individu.

Bij het samenstellen van zijn set van instructies, heeft Jan van Dixhoorn geput uit tal van bestaande ontspanningsmethodes. Daarbij heeft hij steeds geprobeerd om de ‘werkzame bestanddelen’ uit die methodes (bijvoorbeeld een bepaalde beweging) apart te nemen en tot een losse instructie te maken. Het voordeel van deze benadering is dat als iets werkt, je ook weet wát er werkt. En als het niet werkt, ga je over op een ander ‘los ingrediënt’ zodat je heel zorgvuldig op zoek kunt gaan naar wat wél werkt.

Een ander kenmerk van de Methode Van Dixhoorn is het begrip ‘gewone overspanning’. Daarmee wordt bedoeld dat een verhoogd spanningsniveau zo gewoon is geworden, dat iemand het niet meer voelt. Wat als rust wordt ervaren is niet de diepe rust die zou intreden bij echte ontspanning. De toestand van gewoon geworden overspanning kan een voedingsbodem zijn van veel klachten. Ook ontneemt iemand die geen echt diepe rust meer ervaart, zichzelf veel aangenaams. De Methode Van Dixhoorn kan een goede manier zijn die rust wél weer te vinden.

Jan van Dixhoorn verzorgt al geruime tijd binnen het Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie te Amersfoort een driejarige opleiding tot erkend Van Dixhoorn-therapeut.

Ik ben enthousiast over de Methode van Dixhoorn. Deze brengt in zekere zin alle bestaande ontspanningmethodes samen, zonder er ook maar één af te keuren. Jan van Dixhoorn heeft echter een nieuwe manier van denken geïntroduceerd: steeds het kleinst mogelijke ‘hapje’ uit een bestaande methode nemen, geen vast resultaat voor ogen hebben, en precies te onderzoeken wat werkt bij één specifiek individu. Die openheid inspireert mij ook bij mijn andere coachingsactiviteiten.

Over de Methode van Dixhoorn voor Adem- en Ontspanningstherapie is veel documentatie beschikbaar, ook wetenschappelijke. Zie bijvoorbeeld hier of hier.

[home]

FacebooklinkedinFacebooklinkedin