Stressmanagement Amsterdam

Stressmanagement: de dingen sierlijker leren doen

Stressmanagement kan op zichzelf staan, of een onderdeel zijn van loopbaancoaching of life coaching. Stressmanagement gaat over wat je doet en hoe je het doet. Balans bewaren. Je activiteiten beter kiezen en ze leren doen met minder moeite. Sierlijker. In China spreekt men van wu wei – een veelomvattend begrip uit het Taoïsme, dat in ieder geval ook verwijst naar een toestand waarin iets vanzelf lijkt te gaan.

 

stressmanagement-amsterdam

het is geen toeval dat topsporters en dieren in actie sierlijk bewegen

 

Stressmanagement Amsterdam

Stressmanagement Amsterdam is onderdeel van Heijermans Coaching. Soms hebben cliënten moeite om te ontspannen. Als spanning over langere tijd opbouwt kan het een voedingsbodem worden voor tal van klachten. In een coachingssituatie kan het bovendien het veranderproces bemoeilijken. Onder spanning is het lastiger om helder zicht te krijgen op de hoofdlijnen. En je blijft, op zoek naar veiligheid, ook makkelijker in je comfortzone hangen. Het kan daarom nuttig zijn om tijdens of voorafgaand aan een coachingstraject ook naar het spanningsniveau te kijken.

Stressmanagement in loopbaancoaching en life coaching

Ik ben, naast loopbaancoach en life coach, ook deskundig op het terrein van stressmanagement. Die deskundigheid ontleen ik mede aan de driejarige opleiding tot adem- en ontspanningstherapeut volgens de Methode Van Dixhoorn. Die methode biedt een uitgebreid en subtiel instrumentarium waar de arts Jan van Dixhoorn meer dan 30 jaar aan gewerkt heeft. Van Dixhoorn is onder meer voorzitter van de Nederlandse tak van de De Internationale Stress Management Associatie. Ook fysiotherapeuten en bijvoorbeeld zangpedagogen werken met zijn methode. Als je er wat meer over wil weten, klik dan voor een aardig lapje tekst hier. Kenmerkend is de open, nieuwsgierige en uiterst individuele benadering. Er zijn geen vaste veronderstellingen over wat voor wie het beste werkt (geen diagnose-recept-model). Daarom laat deze ontspanningsmethode zich volgens mij zo goed combineren met coaching.

Stressniveau meten

Stressmanagement begint met het vaststellen van je huidige spanningsniveau. Ik werk met een eenvoudig, maar effectief en wetenschappelijk gevalideerd vragenlijstje waarmee we snel een voorlopig inzicht krijgen. Dat inzicht bestaat uit een score die aangeeft hoe je je verhoudt tot een grote groep waarop het lijstje is getest. Als jouw score verhoogd is, dan bestaat de kans dat je klachten hebt die het gevolg zijn van een – langere tijd – verhoogd spanningsniveau. Het kan vervolgens de moeite waard zijn om hier apart naar te kijken, of om het in ieder geval ‘mee te nemen’ bij wat we verder gaan doen. Overigens is het heel gewoon dat iemand die serieuze vragen heeft op gebied van loopbaan of leven daarbij tevens spanning ervaart. Ik schrik niet zo snel. Per cliënt en per traject verschilt de aandacht die we (ook) aan dit onderwerp besteden en er hoeft in dit verband nooit iets.

Stressmanagement: aanpak

Stress ontstaat door prikkels waar je op reageert. Het is niet in zichzelf verkeerd zolang niet te veel stress te lang aanhoudt. Stressmanagement kan zich richten op de fase voor, tijdens of na een stressopwekkende situatie.

  • bij stressmanagement vantevoren werk je vooral aan het zo nodig veranderen van de situatie, maar ook een goede zorg voor je conditie valt daaronder; als je een situatie ‘fris’ ingaat, hou je beter stand
  • tijdens eens situatie kan het ook veel verschil maken hoe je precies reageert en handelt; je kunt leren om ter plekke beter fysiek te ontspannen en/of je bewuster te worden van uitvergrotende negatieve mentale patronen
  • na afloop, als er veel stress geweest is, is het belangrijk dat je dat (h)erkent en zorgt dat je herstelt; het is op zichzelf helemaal niet erg om toppen van stress te ervaren (de exemplaren onder ons die dat goed konden hebben juist de evolutie overleefd), mits je daarna maar kalmeert en de rust neemt die nodig is

Ik kijk graag met jou naar wat in jouw specifieke geval het beste gaat werken. Dat kan zijn als onderdeel (zijlijn) van een loopbaantraject of life coaching, maar het kan ook een op zichzelf staande vraag zijn waar je je mee meldt.

Stressmanagement Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

[home]
FacebooklinkedinFacebooklinkedin