Diversiteit in relaties

Kerndoel van al mijn coaching is om via zelfsturing je (werk)leven in overeenstemming te brengen met wat je hart ingeeft. Leven naar wat je voelt, kortom. De seksuele identiteit en hoe daaraan uiting te geven, verdient daarbij soms bespreking.

Binnen mijn praktijk bied ik daarom ruimte voor het onderwerp ‘diversiteit binnen relaties’. Dat betekent dat je bijvoorbeeld vragen kunt inbrengen over homo- of biseksualiteit. Vragen die over jezelf kunnen gaan, of samenhangen met een huidige of gewenste relatie, of met een situatie op je werk. Het kan prettig zijn om vantevoren te weten dat je over deze onderwerpen kunt (maar natuurlijk nooit hóeft te) spreken.

[home]

FacebooklinkedinFacebooklinkedin